Sudski tumač - Global Link d.o.o.

Radno vrijeme: pon - pet 8.00 - 16.00

PROCES PREVOĐENJA DIPLOME I DOPUNSKE ISPRAVE O STUDIJU

Mnogo je znanja, iskustva i vještina potrebno za prevođenje dokumenata kao što su diplome i dopunske isprave o studiju. Vremenski period za prevođenje ovakvih dokumenata nekada zna biti duži od prevođenja određenih stručnih tekstova. Posebna se pažnja prilikom prevođenja ovakvih dokumenata pridaje ispravnosti naziva, razumljivosti i jednoznačnosti ocjenjivanja. Ukoliko vam trebaju za službene potrebe, ove dokumente mogu prevoditi samo prevoditelji sa statusom stalnog sudskog tumača.

Za potrebe ovakvog prijevoda potrebno je upoznati sustav obrazovanja i ocjenjivanja države podrijetla isprave zbog razumijevanja razlika i sličnosti. Također, potrebno je proučiti i ustanovu koja je izdala dotični dokument zbog specifičnosti nje same.

Analizom sustava drugih država stvaramo bazu termina koji odgovaraju onima u hrvatskom sustavu, dok termine koji ne postoje prevodimo tako da jednoznačno upućuju na njihovo značenje. Ocjene i bodovni sustav se ''ne prevode'' u drugi sustav već se ostavljaju originalne oznake. Ukoliko je potrebno, stalni sudski tumač čitatelju dodaje napomenu koja mu pruža informacije potrebne za razumijevanje sustava iz izvornika.

Zbog razlika između dva sustava obrazovanja, titula je često iz perspektive prevoditelja problematična za prevođenje. Naime, svaka država ima svoj titular koji uglavnom ima ekvivalente i u našem titularu. No postoji mnogo titula koje službeno nisu dio našeg sustava jer je Republika Hrvatska maleno tržište, zbog čega naši stalni sudski tumači pronalaze najbolje moguće rješenje radi jednoznačnosti i razumljivosti područja stručnosti pojedinca.

Jednako tako nazivi kolegija su često vrlo složeni i ponekad nejasno odražavaju tematiku obrađivanu na kolegiju, stoga naši stalni sudski tumači njima posvećuju posebnu pažnju. Prilikom njihovog prevođenja konzultiramo javno dostupne resurse matične institucije te na temelju istih rješavamo nedoumice. Kako od ovih naziva nekada treba napraviti složenice zbog uklapanja u duh jezika, prijevod s hrvatskog na strani jezik zahtjeva posebnu vještinu stalnog sudskog tumača.

Na samom kraju prevođenja, tekst se još jednom pregledava kako bi se otklonile eventualne pogreške. Također, dokument treba formatirati kako bi što više sličio izvorniku. Zatim stalni sudski tumač ovjerava i uvezuje prijevod, te on tada ima vrijednost originala. U ovjereni prijevod ne mora se uvezati izvornik ili ovjerena kopija dokumenta, dovoljna je samo kopija dokumenta.


ovjereni prijevod stalnog sudskog tumača za engleski jezik