Sudski tumač - Global Link d.o.o.

Radno vrijeme: pon - pet 8.00 - 16.00

PRIJEVOD OSOBNIH DOKUMENATA

Prevoditi dokumente kao što su putovnice, osobne iskaznice ili vozačke dozvole nije jednostavno kako se na prvi pogled čini jer je u pitanju vrlo odgovoran posao. Prilikom prevođenja takvih dokumenata posebna se pažnja posvećuje razumljivosti i ispravnosti pojmova. Samo prevoditelji koji imaju status stalnog sudskog tumača mogu prevoditi ovakve službene dokumente.

Prevođenje ovakvog tipa dokumenata uključuje kratko upoznavanje s administrativnim sustavom države iz koje potječe dokument radi shvaćanja razlika i sličnosti. Iako su načelno takvi dokumenti sadržajem vrlo slični, mogu sadržavati informacije specifične za svaku državu. Također, i njihov se izgled zna dosta razlikovati što dodatno zahtjeva ispravno formatiranje.

Analizom svakog od tih sustava stvaramo bazu termina kako bi odgovarali onima u hrvatskom sustavu dok za one koji ne postoje prevodimo tako da termini jednoznačno upućuju na njihovo značenje. Po potrebi stalni sudski tumač dodaje napomenu koja će čitatelju pružiti informacije potrebne za razumijevanje sustava iz izvornika.

Na samom kraju prevođenja, tekst se ponovo u potpunosti pregleda kako bi se otklonile eventualne pogreške. Stalni sudski tumač tada uvezuje i ovjerava prijevod koji onda ima vrijednost originala. U ovjereni prijevod se uvezuje kopija dokumenta, a ne izvornik ili ovjerena kopija dokumenta.

prijevod dokumenata na engleski jezik