Sudski tumač - Global Link d.o.o.

Radno vrijeme: pon – pet: 8.00 – 16.00 h

SUDSKI TUMAČ

Za klijente

Kako je institucijama izuzetno važno primiti prijevod vjeran izvorniku, nije poželjno da se pojedinci različitih struka upuštaju u vlastoručno prevođenje dokumenata. Stalni sudski tumači svojim potpisom i pečatom potvrđuju ispravnost pripremljenog prijevoda te prihvaćaju pravnu odgovornost za moguće pogreške. Oni su zapravo prevoditelji s ovlaštenjem nadležnog suda za pružanje usluga međunarodno priznatog prevođenja.

Prijevod ovjeren potpisom i pečatom sudskog tumača zove se ovjereni prijevod. Takav prijevod sastoji se od početne stranice, prijevoda dokumenta, izvornog dokumenta ili kopije izvornog dokumenta (izvornik treba donijeti na uvid) i uveza s naljepnicom. Neke institucije zahtijevaju uvez s izvornim dokumentom, iako ovjereni prijevod nosi težinu originala. S ovjerom se najčešće prevode dokumenti kao što su: rodni i vjenčani list, potvrde, punomoći, sporazumi, ugovori, certifikati, diplome i dopunske isprave, dokumentacija za natječaje i slično.

Zbog odlaska na rad u strane zemlje mnogi sugrađani trebaju dokument s apostilom. Apostil (Apostille) možete dobiti od nadležnih državnih tijela i to je potvrda o pravnoj ispravnosti dokumenta. Sudski tumač može pripremiti ovjereni prijevod tek nakon što vaš dokument dobije apostil (Apostille) jer sudski tumač ovjerava prijevod verificiranog dokumenta, a ne sam dokument.

Sudski tumači mogu prevoditi tekstove različitih tematika za koje su se specijalizirali kao i isporučivati prijevode bez ovjere ukoliko ista nije potrebna. No u tom slučaju pitajte unaprijed sudskog tumača prevodi li tekstove s dotičnom tematikom jer postoji mnogo grana u kojima oni djeluju.


ovjereni prijevod stalnog sudskog tumača za engleski jezik