Sudski tumač - Global Link d.o.o.

Radno vrijeme: pon - pet 8.00 - 16.00

PRIJEVOD DOKUMENATA KOJE IZDAJU MATIČNI UREDI

Dokumenti koje izdaju matični uredi kao što su rodni, vjenčani i smrtni listovi, vrlo su zahtjevni dokumenti čije je prevođenje prilično odgovoran i nimalo jednostavan posao kako se možda čini. Ovakve službene dokumente mogu prevoditi samo prevoditelji sa statusom stalnog sudskog tumača, a tijekom prevođenja posebna pažnja posvećuje se ispravnosti i razumljivosti pojmova.

Prevođenje ovakvog tipa dokumenata podrazumijeva kratko upoznavanje s administrativnim sustavom države iz koje potječe list zbog razumijevanja razlika i sličnosti. Naime, iako su takvi listovi sadržajem vrlo slični, često mogu sadržavati informacije koje su specifične u svakoj državi. Neke države traže da se dobije apostil kao potvrda pravovaljanosti dokumenta, te se on također prevodi. Isto tako, izgled dokumenata zna se prilično razlikovati, što onda podrazumijeva i ispravno formatiranje.

Analizom svakog sustava stvaramo baze termina koji odgovaraju onima u hrvatskom sustavu dok termine koji ne postoje u našem jeziku prevodimo tako da jednoznačno upućuju na njihovo značenje. Ukoliko je potrebno stalni sudski tumač dodaje napomenu koja čitatelju daje informacije potrebne za razumijevanje sustava iz izvornika.

Tekst dokumenta se na samom kraju ponovno pregledava radi otklanjanja eventualnih pogrešaka. Tada stalni sudski tumač uvezuje i ovjerava prijevod koji onda ima vrijednost originala. U ovjereni prijevod se uvezuje kopija dokumenta, a ne ovjerena kopija ili izvornik dokumenta.

prijevod dokumenata na engleski jezik